اطلاعیه مهم در مورد پشتیبانی وهاب آنلاین

با توجه به اینکه قبلا هم به صراحت در قسمت شرایط ارائه خدمات وهاب آنلاین ذکر شده است پشتیبانی وهاب آنلاین به شرح زیر و به اشخاص خاص تعلق میگیرد :

قالب ها و محصولات اشتراکی :

پشتیبانی تنها به شخص خریدار قالب ارائه می شود

پشتیبانی تنها با حفظ کپی رایت انجام میگیرد و در صورتی که کپی رایت وهاب آنلاین در قالب حذف شده باشد هیچگونه پشتیبانی انجام نمیشود

قالب ها و محصولات اختصاصی :

قالب های اختصاصی با کپی رایت وهاب آنلاین ارائه می شود و در صورت نیاز به حذف کپی رایت ۳۰ درصد مبلغ برای حذف طراح و کپی رایت وهاب آنلاین دریافت می شود

پشتیبانی از قالب ها و محصولات اختصاصی وهاب آنلاین تنها با حفظ کپی رایت انجام می شود

مدت زمان پشتیبانی محصولات اختصاصی ۱۰ روز است و پس از آن وهاب آنلاین مختار است که هزینه بابت انجام ویرایش و… طلب نماید

پشتیبانی قالب اختصاصی تنها برای شخص سفارش دهنده مقدور است و تقاضای شخص دیگر برای پشتیبانی رد خواهد شد

فارسی سازی و ویرایش قالب ها و محصولات :

پشتیبانی تنها به شخص خریدار ارائه می شود

پشتیبانی تنها با حفظ کپی رایت انجام می شود و در صورت حذف کپی رایت وهاب آنلاین هیچگونه پشتیبانی انجام نخواهد گرفت

 

 

شما می توانید سایر موارد را از بخش شرایط ارائه خدمات مشاهده نمایید